Aktualności

 

Zapraszamy również na codzienną transmisję na Facebooku
Nabożeństw  z Kościoła Parafialnego
w Lipuszu

TRANSMISJA NA ŻYWO

 

 

 

Komunikat Biskupa Pelplińskiego

W trosce o bezpieczeństwo i dobro wiernych, niniejszym postanawiam, że wskazania zawarte w Zarządzeniu nr 1/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br. (w załączeniu) obowiązują na terenie diecezji pelplińskiej. W związku z powyższym:

1. udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie, zgodnie z p. 1 ww. zarządzenia Rady Stałej KEP;
2. wszystkie wizytacje i bierzmowania do dnia 29 marca br. włącznie zostają przeniesione na jesień 2020 r.; szczegółowe terminy zostaną podane zainteresowanym księżom proboszczom w późniejszym czasie;
3. przypomina się, iż odwołane obecnie rekolekcje szkolne – zgodnie z prawem oświatowym – można, w miarę możliwości, zorganizować w szkołach w innym terminie, który proboszczowie powinni ustalić z dyrektorami szkół;
4. celebracja diecezjalna XXXV Światowego Dnia Młodzieży zostaje przeniesiona z Niedzieli Palmowej, 5 kwietnia br. w Kościerzynie na obchody „Przystani – warsztatów dla duszy” dnia 20 czerwca br. w Pelplinie;
5. w czasie Mszy Świętych w modlitwie wiernych należy dodać wezwanie w intencji chorych, ich najbliższych i całej służby zdrowia, a w czasie śpiewania Suplikacji w intencji powołań dołączyć intencję o oddalenie choroby i powstrzymanie epidemii.

+Ryszard Kasyna
Biskup Pelpliński

                                                      Pelplin, 12 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 1/2020
Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 12 marca 2020 r.

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.
1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się.
w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,
abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.
Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 12 marca 2020 r

 

 

 Aktualne trochę dłużej: Nasz patron, Sługa Boży – ks. B. Łosiński


 

Potulice

 

 

fotorelacja z uroczystości pod pomnikiem Potuliczan

 

zobacz więcej…


Orszak Trzech Króli

 

fotorelacja z Orszaku Trzech Króli…

 

 
zobacz więcej…


Nasza wspólnota parafialna otrzymała życzenia
na Święta Bożego Narodzenia 2019 od:

Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny

Księdza Prymasa Wojciecha Polaka
Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
Pani Poseł Magdaleny Sroka
Pana Wójta Gminy Lipusz
Pana Wójta Gminy Dziemiany
Pana Wójta Gminy Parchowo
Pana Wójta gminy Studzienice
Starosty Kościerskiego
Zespołu Szkół w Lipuszu
Szkoły Podstawowej w Tuszkowach
Nadleśnictwa w Lipuszu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipuszu
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipuszu
Orszak Trzech Króli
Lipuskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „ NADZIEJA”
Domu Pomocy Społecznej „KASZUB” w Stawiskach
Związek Kombatantów RP
Banku Spółdzielczego / Odział w Lipuszu
Siostry Agnieszka Laska
Siostry Samueli Górlik
Siostry Bernadeta Knopik
Siostry Edyta Jaszul
Zarządu i Pracowników Piekarni Kiedrowskich z Lipusza
Przedsiębiorstwo Budowlane „ DOMIX”
Koła Łowieckiego „Jeleń”
Członków Koła Seniora w Lipuszu
Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego / oddział w Lipuszu
Firmy „ Budlas”
Firmy Pana RepińskiegoRodzinami po choinki

 

15 grudnia rodzinnie udaliśmy się po choinki…

 

 

czytaj więcej…


Święty Mikołaj 

6 grudnia przybył do nas Święty Mikołaj, który dla wszystkich obecnych na Mszy Św. roratniej  przyniósł paczki. Święty Mikołaj miał bardzo dobre rozeznanie, ponieważ każdy został obdarowany, a przygotowanych paczek było 580…

 

 

czytaj więcej…


80. rocznica mordu w Karpnie 

Aby uczcić pamięć pomordowanych 16 października 1939 roku, przybyły delegacje. Wśród nich byli członkowie rodzin ofiar, kombatanci, samorządowcy, przedstawiciele lipuskich organizacji, szkół i instytucji oraz licznie zebrani mieszkańcy gminy…

 

czytaj więcej…


Wspomnienie św. Huberta 

 

3 listopada w wspomnienie św. Huberta myśliwi z koła łowieckiego „JELEŃ” podczas Mszy Świętej dziękowali za otrzymane łaski…

 

 

czytaj więcej…


Rekolekcje dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowana

 

W dniach 11-12. 10 odbyły się rekolekcje kerygmatyczne dla młodzieży. Dziękujemy  prowadzącym, rodzicom, katechetom oraz młodzieży z Lipusza, Łubiany i Wąglikowic.

 

 


Misje Parafialne 22-29.09.2019

 

Dziękujemy Ojcom Redemptorystom Janowi i Zbigniewowi z przeprowadzenie Misji Świętych…

 

 

Czytaj więcej…


Parafialna Pielgrzymka do Ziemi Świętej

 

14-21.09.2019 Parafialna Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordani…

 

 

Czytaj więcej…


Dożynki

 

8 września podczas Mszy Świętej dziękowaliśmy Panu Bogu  za tegoroczne plony…

 

 

Czytaj więcej…


1 września- błogosławieństwo pierwszoklasistów

 

 

 

 


15 sierpnia XI lipuski dzień w Sanktuarium Matki Boskiej Sianowskiej

 

 

 

 


W drugą rocznicę nawałnicy

W drugą rocznicę strasznej nawałnicy, licznie zgromadzeni  mieszkańcy przy  krzyżu i pomniku o godz. 23  spotkali się na nabożeństwie. 

 

 

Czytaj więcej…


Odpust Przemienienia Pańskiego

W niedzielę 11 sierpnia nasza wspólnota parafialna przeżywała Odpust Przemienienia Pańskiego. Uroczystościom odpustowym przewodniczył ks. Proboszcz Misji Katolickiej w Niemczech Damian Lewiński, były wikariusz naszej parafii.  

 

Czytaj więcej…


Piesza pielgrzymka na Jasną Górę

Pielgrzymi z Lipusza w drodze na Jasną Górę.

 

 

 

Czytaj więcej…


Parafialna pielgrzymka do Wilna

12 lipca zakończyła się parafialna pielgrzymka, której trasa wiodła przez Tykocin – Białystok – Świętą Wodę – Supraśl – Kruszyniany – Sokółkę – Wilno – Troki – Świętą Lipkę.
Była to pielgrzymka w dużej mierze ekumeniczna. Ubogacające były spotkania z przedstawicielami różnych wyznań w synagodze, w cerkwiach, meczecie, muzeach. Pielgrzymka pozostawiła niezapomniane wrażenia z przeżytej liturgii w Sanktuariach Maryjnych w Świętej Wodzie, Wilnie, w Sanktuarium Jezusa Miłosiernego, Świętej Lipce.

 

Czytaj więcej…


Wycieczka w Góry

Od 1 do 5 lipca ministranci i schola parafialna udali się na wycieczkę w góry.

Podczas wycieczki zwiedzili Wadowice, Morskie Oko, Zakopane, Wieliczkę, Jasną Górę. Wszyscy wrócili pełni wrażeń i radości.

 

Czytaj więcej…


Pielgrzymka na Kalwarię Wielewską

 

 

 

 

Czytaj więcej…


Pielgrzymka do Kościerzyny

 

 

 

 

Czytaj więcej…


 Uroczystość Bożego Ciała

 

 

 

 

Czytaj więcej…


 Pielgrzymka dzieci komunijnych do Lichenia

11 – go czerwca dzieci zawierzyły siebie, rodziców, rodzeństwo Matce  Bożej.
Matko Boża Bolesna  – módl się za nami.

 

 

Czytaj więcej…


Parafialna pielgrzymka 

Parafialna pielgrzymka  do Sanktuariów w Gidlach,  na  Jasną Górę,  do Lichenia. 
Pielgrzymi modli się za parafian. 

 

 

 

Czytaj więcej…


Msza św. dziękczynna w intencji naszej parafii

16-go czerwca  Mszę Świętą w intencji całej naszej parafii odprawił ksiądz neoprezbiter Andrzej Ficzuk z Ukrainy, który jako Diakon odbywał praktykę
w naszej parafii. 

 

 

 

Czytaj więcej…


 I Komunia Święta

 

 

 

 

Czytaj więcej…


Bierzmowanie 

 

 

 

 

Czytaj więcej…


Nowopromowani Lektorzy

 

 

 

 

Czytaj więcej…


Odnowiona Lipuska Pieta

 

 

 

 

Czytaj więcej…


Życzenia Ks. Proboszcza


Życzenia Wielkanocne 2019 

 

Dziękujemy za życzenia i pamiętamy w modlitwie.

 

 

Treść życzeń…


Rezurekcja 2019 

Czytaj więcej…


Święcenie pokarmów 2019 

 

 

 

 

Czytaj więcej…


Grób Pański 2019 

 

 

 

 

Czytaj więcej…


Wielki Piątek

 

 

 

 

Czytaj więcej…


Jałmużna Wielkopostna

 

 

 

 

Czytaj więcej…


Wielki Czwartek

 

 

 

 

Czytaj więcej…


Święte Triduum Paschlane


Droga Krzyżowa

 

 

Droga Krzyżowa ulicami Lipusza.

 

czytaj więcej…


Szkolne rekolekcje wielkopostne

 

W środę zakończyły się rekolekcje dla dzieci i młodzieży, dziękujemy kapłanom, gronu pedagogicznemu, rodzicom i wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji

 

czytaj więcej…


Pielgrzymka do Ziemi Świętej

    Pielgrzymi dziękują za dar modlitwy, a już teraz pierwsze zdjęcia.

czytaj więcej…

 


Sukcesy parafialnej drużyny „Michael”

     Gratulujemy sukcesów naszej parafialnej drużynie „Michael”…

czytaj więcej…


Orszak Trzech Króli 2019

 

Po raz pierwszy ulicami Lipusza przemaszerował Orszak Trzech Króli, w którym wzięło udział…

 

czytaj więcej…


Rodzinnie po choinkę

Już po raz ósmy rodzinnie wybieraliśmy choinkę…

zobacz więcej…


Kolęda 2019

Plan wizyty duszpasterskiej w roku 2019

zobacz więcej…


 Święty Mikołaj w naszej Parafii 

przyniósł 540 paczek sprawiając radość dzieciom, młodzieży oraz starszym. 

zobacz więcej…


Pielgrzymka na Jasną Górę 

 

 

 

 

zobacz więcej…


Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin 

 

 

16 czerwca 2018 roku 103 osoby na czele z Księdzem Proboszczem wyruszyły na pielgrzymkę  do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Kościerzynie…

 

zobacz więcej…


35 lat kapłaństwa Księdza Proboszcza

Jana Ostrowskiego 

 

 

27 maja 2018 roku Ksiądz Proboszcz odprawił Mszę Św. Dziękczynną za dar kapłaństwa…

 

zobacz więcej…


Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Link do wszystkich zdjęć z Uroczystej Komunii św. w naszej parafii


Pielgrzymka do Wiela

 

 

W  sobotę 12 maja o 5.00 rano w naszym Kościele Parafialnym w Lipuszu zgromadzili się  pielgrzymi  aby wyruszyć na Kalwarię Wielewską

 

zobacz więcej…

 


Majówka

 

 

Tradycyjnie 3 maja w Parku przy Nadleśnictwie odbył się Majowy Festyn Rodzinny…

 

zobacz więcej…

 


Sakrament Bierzmowania

 
28.04.2018 Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna udzielił Sakramentu Bierzmowania…

 

 

 

Czytaj więcej…


 Liturgia Wigilii Paschalnej

 

 

Relacja zdjęciowa

 

 

Czytaj więcej…


Poświęcenie pokarmów

 

 

Relacja zdjęciowa

 

zobacz więcej…

 


Wielki Czwartek

 

 

Relacja zdjęciowa z Uroczystości Wielkiego Czwartku oraz zdjęcia przedstawiające Grób Pański nawiązujący do tragedii nawałnicy, która nawiedziła naszą parafię.  

 

zobacz więcej…


 Droga Krzyżowa

 
23.03.2018 r. przeżywaliśmy Drogę Krzyżową ulicami Lipusza.
 

 

 

 

Czytaj więcej…


 Nauki Przedmałżeńskie

18.03.2018 r. 44 słuchaczy odebrało Świadectwo Nauk Przedmałżeńskich stanowiące zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II przygotowanie do zawarcia Sakramentu Małżeństwa. Gratulujemy i życzymy daru Bożego błogosławieństwa w przyszłych zawartych małżeństwach.
 

 


Rekolekcje

 

Zakończyły się rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii. Odbywały się one w dniach 11-14 marca br. Rekolekcjonista ks. Stefan Sokuła – misjonarz Zgromadzenia Werbistów przybliżył wszystkim tajemnice „Znaku Krzyża”. Dzielił się bogatym doświadczeniem posługi w Urugwaju, Argentynie, Chile i Rosji.

 

czytaj więcej…


Zespół muzyczny CIS

 

Dnia 27 lutego 2018r. naszą szkołę odwiedził Zespół muzyczny CIS z Wyższego Seminarium Duchownego z Pelplina. Koncert miał charakter profilaktyczny tzn. celem było krzewienie pozytywnych wartości i zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa związane z trywialnym przeżywaniem młodości.

 

czytaj więcej…


Paintball

 

Dnia 8 lutego 2018 roku, ministranci –  kategorii lektor starszy wraz z wikariuszem udali się na Paintball do gdańskiej stoczni.  Rozegrali tam pozorowaną walkę przy użyciu broni pneumatycznej.

 

 

czytaj więcej…


Karpacz

 

Caritas Diecezji Pelplińskiej zorganizował kolonie zimowe w Karpaczu dla dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych skutkami sierpniowej nawałnicy. Z naszej parafii z wypoczynku korzysta 17 osób.

 

 

czytaj więcej…


Rodzinami po choinki

Już dziewiąty raz rodzinnie udaliśmy się po choinki. Radosnemu spotkaniu przy kawie i cieście towarzyszył śpiew Scholi parafialnej. Dzięki Nadleśnictwu Lipusz choinki trafiły do 149 rodzin naszej parafii. Spotkanie zakończyło losowanie świątecznych karpi

Czytaj więcej

Rocznica wyzwolenia więźniów z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Potulicach

20 stycznia więźniowie niemieckiego obozu koncentracyjnego z Potulic wraz z rodzinami i licznie przybyłymi parafianami oraz gośćmi uczestniczyli we Mszy św. prosząc o pokój dla naszej umiłowanej Ojczyzny. W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe kombatantów z Kościerzyny, Kartuz i Gdańska. Po Mszy św. przy Pomniku Potuliczan ks. Prałat Jan Ostrowski wraz z wiernymi odmówili modlitwę …

Czytaj więcej

Sukcesy parafialnej drużyny „Michael”

Gratulujemy sukcesów naszej parafialnej drużynie „Michael” w rozgrywkach w halowej piłce nożnej. I życzymy kolejnych zwycięstw.

Czytaj więcej