Paintball

Dnia 8 lutego 2018 roku, ministranci –  kategorii lektor starszy wraz z wikariuszem udali się na Paintball do gdańskiej stoczni.  Rozegrali tam pozorowaną walkę przy użyciu broni pneumatycznej. Strzelali kulkami wypełnionymi farbą.

Wszyscy wrócili cali i zdrowi, choć nie udało się uniknąć siniaków.