Uroczystość Odpustowa św. Michała Archanioła

29 września nasza parafia przeżywała Uroczystość Odpustową św. Michała Archanioła.
Uroczystościom przewodniczył  Ks. Kanonik, Kanclerz, Wikariusz Biskupi Adam Kałduński.
Po Mszy św. celebrans  poświęcił i wręczył dzieciom klas trzecich różance oraz
pamiątkowe figury św. Michała  zwycięzcom  Biegu św. Michała organizowanego przez
Zespól Szkół w Lipuszu.