O parafii

Parafia pw. św. Michała Archanioła w Lipuszu

Św. Michał Archanioł

           Pierwsza wzmianka o parafii w Lipuszu pochodzi z 1398 roku, a jej powstanie historycy odnoszą do poł. XIV wieku w czasach krzy­żackich. Wówczas uposażono plebana 4 włókami ziemi oraz wzniesiono kościół, należący do dekanatu kiszewskiego, w 1 poł. XVI wieku włączony do dekanatu tczewskiego, od końca XVI stulecia do dekanatu mirachowskiego, po 1821 roku w diecezji chełmińskiej do dekanatu kościerskiego. W 1534 roku wizyta­tor biskupa włocławskiego wymienia Lipusz jako należący do parafii w Kościerzynie; być może z powodu braku obsady ka­płańskiej. W1583 roku jak zapisano w protokole wizytacyjnym biskupa Hieronima Rozdrażewskiego kościół pw. św. Michała Archanioła wymagał naprawy, proboszcz został negatywnie oce­niony jako Masovita […] valde rudis et ignarus, zaś nauczyciel nie miał godnego utrzymania Kolejne wizytacje wypadały po­myślniej.

Obecny kościół w Lipuszu

            Wybudowany w 1739 roku kościół parafialny zastą­pił starszą świątynię; został poświęcony pw. śś Apostołów Piotra i Pawła Wymieniona w lustracji z 1780 roku danina 70 korców żyta i 50 korców pszenicy na rzecz proboszcza po­twierdza zamożność wsi, która w XIX stuleciu statusem zbliży­ła się do małego miasteczka W latach 1866-67, w miejscu spa­lonego, został wzniesiony duży ceglany kościół w stylu neogo­tyckim. Halowy, trójnawowy o pięknej konstrukcji ciesielskiej słupów i stropu; elewację na zewnątrz nad wejściem głównym wieńczy sygnatura Wyposażenie wykonane z dbałością o detal snycerski i jakość artystyczną zachowuję interesującą stylistykę neogotycką.

Matka Boża z Dzieciątkiem

              Wkomponowana w ołtarz figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, barokowa z 1 poł. XVIII w., pamięta poprzedni kościół, a bywa nawet datowana na 1500 rok. Polichromia z pelplińskiego warsztatu Drapiewskich zrealizowana w okresie mię­dzywojennym dodaje świątyni sakralnego klimatu. To w tym miejscu w latach 1891-92 przed ołtarzem Pańskim klękał wi­kariusz ks. Bernard Łosiński, męczennik i Sługa Boży którego pro­ces beatyfikacyjny prowadzi diecezja pelplińska.

Ks. Bernard Łosiński

Ks. Bernard Łosiński

          Proboszczem w latach 1947-1989 był ks. Zygmunt Trze­biatowski, następnie od 1989 do 2002 roku ks. Stanisław Mokwa Na terenie parafii, od 1996 roku zamieszkuje również ks. Władysław Szulist, historyk i znawca Kościoła Pomorskiego.

             Od 2002 roku posługę proboszcza wypełnia ks. prałat Jan Antoni Ostrowski, wicedziekan, ojciec duchowny księży deka­natu kościerskiego. W tradycyjną Maryjną pobożność wiernych włącza pogłębioną refleksję zakorzenioną w nauczaniu papieża – Polaka Jana Pawła II, namiestnika Chrystusa na Kaszubach darzonego szczerą miłością …


Idź do…

>>do strony głównej<<