Ogłoszenia parafialne

 

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTYCH
z naszego kościoła
na parafialnym Facebooku
w niedzielę o godz. 9.30

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. (rozporządzenie nr 2091) § 26 dotyczący zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych – w ust. 8 pkt 1 i 2 brzmi:
“Do dnia 27 grudnia 2020 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób, dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.
Biskup Diecezjalny udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
X NIEDZIELA ZWYKŁA
6.06.2021

1.Dzisiaj Przypada 22 rocznica pobytu Jana Pawła II w Pelplinie (1999).

2.Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom i miłym gościom za udział w procesji Bożego Ciała, przygotowującym ołtarze, nagłośnienie, strażakom, dziewczynkom sypiącym kwiatki, dzieciom komunijnym paniom i dziewczętom opiekującym się nimi, niosącym chorągwie, sztandary, poczty, służbie liturgicznej.

3.Oktawa Bożego Ciała z procesją eucharystyczną do czwartku włącznie.
W czwartek na zakończenie oktawy poświecenie wianków.

4.W tym tygodniu przypada:
W piątek uroczystość NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, po Mszy ODNOWIENIE AKTU POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA.
Światowy dzień modlitw o uświęcenie kapłanów.

5.W przyszłą niedzielę 13 czerwca o godz.19.00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE.

6.W najbliższy czwartek po Mszy św. spotkanie z ministrantami i rodzicami w sprawie lipcowego wyjazdu ministrantów nad morze.

7. W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 spotkanie Rady Parafialnej.

8.Chrztu św. będziemy udzielali w Niedzielę 27 czerwca o godz.13.00.