Ogłoszenia parafialne

 

 

TRANSMISJA MSZY ŚWIĘTYCH
z naszego kościoła
na parafialnym Facebooku
w niedzielę o godz. 9.30

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. (rozporządzenie nr 2091) § 26 dotyczący zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych – w ust. 8 pkt 1 i 2 brzmi:
“Do dnia 27 grudnia 2020 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób, dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny”.
Biskup Diecezjalny udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
07.03.2021

1. Jutro 8 marca przypada 549 ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI KATERALNEJ W PELPLINIE. W tym dniu w sposób szczególny módlmy się za naszą Diecezję Pelplińską oraz o powołania kapłańskie.

2.Nabożeństwa Wielkiego Postu:
Gorzkie Żale w Niedzielę o godz.15.15 – (transmisja).
Droga Krzyżowa w piątek o godz.15.30 – (transmisja),
17.30, 19.00 – (transmisja).

Za udział w nabożeństwach Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust zupełny.

3. Msze święte w niedzielę o godz.7.00, 8.00, 9.30, 11.15, 14.00, 16.00
Msza św. o godz. 9.30 – jest transmitowana na parafialnym Facebooku.

4. Jest nowy numer PIELGRZMA.

5. Pod chórem są wyłożone skarbonki Jałmużna Wielkopostna.

6. Nauki przedmałżeńskie w kościele w niedzielę o godz. 17.00 w sobotę o godz.18.00.

POGRZEBY;

W we wtorek pochowaliśmy śp. Tadeusza Olszewskiego ze Starych Polaszek, pochodzącego z Lipusza , lat 70.

W sobotę pochowaliśmy sp. Bogusława Kosika z Kościerzyny, dawniej Czajki błota lat75.