Przepisy RODO

W związku przepisami RODO, proszę aby przy zamawianiu intencji zaznaczyć wolę nie podawania do publicznej wiadomości. Brak takiego sprzeciwu, będę traktował jako wyrażenie zgody na umieszczenie intencji w gablotach i na stronie parafialnej.

Zdjęcia z uroczystości i wydarzeń parafialnych też będą umieszczane na stronie

parafialnej. Jeśli ktoś nie wyraża zgody bardzo proszę o poinformowanie o swojej decyzji w biurze parafialnym. Brak sprzeciwu będzie traktowana  jako zgoda na umieszczenie zdjęcia na stronie parafialnej.