Rocznica wyzwolenia więźniów z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Potulicach

20 stycznia więźniowie niemieckiego obozu koncentracyjnego z Potulic wraz z rodzinami i licznie przybyłymi parafianami oraz gośćmi uczestniczyli we Mszy św. prosząc o pokój dla naszej umiłowanej Ojczyzny. W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe kombatantów z Kościerzyny, Kartuz i Gdańska. Po Mszy św. przy Pomniku Potuliczan ks. Prałat Jan Ostrowski wraz z wiernymi odmówili modlitwę i złożyli kwiaty.