Pielgrzymka na Kalwarię Wielewską

1.06.2019 r. w przeddzień uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, w naszym Kościele Parafialnym w Lipuszu zgromadzili się na porannej Mszy Świętej pielgrzymi wraz z rodzinami aby wyruszyć w kolejną tradycyjną pielgrzymkę  na Kalwarię Wielewską. W pątniczej drodze pielgrzymom towarzyszyli nasi księża ksiądz Proboszcz i Wikariusz.